Kaavaehdotuksesta jätetty 1 444 muistutusta

4.3.2016

Muistutuksissa on kiinnitetty huomiota mm. Tuomarinkylän kartanon lähiympäristöön, Malmin lentokentän alueeseen, Oulunkylään, Talin–Munkkivuoren alueeseen sekä virkistys- ja viheralueisiin ja kaupunkibulevardeihin.

Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä tammikuun loppuun saakka. Muistutuksia kaavasta on jätetty 1444 kappaletta. Lausuntoja eri viranomaistahoilta ja mm. naapurikunnilta on pyydetty 64 kappaletta.

Muistutuksia ja lausuntoja käydään läpi kevään aikana. Kaavaehdotuksen on tarkoitus olla kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä touko–kesäkuun vaihteessa ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä loppusyksystä 2016.

Yleiskaavalle valmistellaan myös toteuttamisohjelma, jossa esitetään järjestys ja aikataulu yleiskaavaa toteuttavalle suunnittelulle.