Helsinki kysyy verkossa, missä tulvii sateella ja lumien sulaessa

23.5.2018

Tekstin lähde: STT:n tiedote

 

Helsinki tekee koko kaupungin aluetta koskevaa hulevesitulvaselvitystä, ja kokoaa tietoa alueista, jotka ovat alttiita tulville. Kaupunki pyytää asukkailta karttakyselyn avulla tietoa tulvapaikoista.

Kysely on avoinna 15. kesäkuuta 2018 asti verkkosivuilla osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/4373/.

Kyselyn tulosten avulla vähennetään hulevesien aiheuttamia vahinkoja

Hulevesitulvista aiheutuvien vahinkojen ennustetaan lisääntyvän, koska rankkasateet yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä.

Hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelu kuluu kaupungin tehtäviin, ja työn ensimmäinen vaihe on tulvariskien alustava arviointi.

Kaupungin tavoitteena on hulevesitulvista aiheutuvien vahinkojen vähentäminen ja turvallisuuden parantaminen. 

Mitä hulevedet ovat?

Hulevesiä ovat maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiin luetaan myös perustusten kuivatusvedet.