Ympäristöpalvelut: Uimavedet hyvälaatuisia

8.6.2018

Helsingin ympäristöpalvelut tekevät uimakauden (15.6.–31.8.2018) aikana uimarannoille tarkastuksia, ja veden hygieenistä laatua seurataan määrittämällä vesinäytteistä ulosteperäisiä bakteereita. Lisäksi rannoilla seurataan veden lämpötilaa sekä sinilevien määrää.

Tänä vuonna Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Yleisiltä uimarannoilta otetaan vesinäytteitä viisi kertaa kaudessa, pieniltä uimarannoilta neljä kertaa. Uimarannoista kolme sijaitsee Vantaanjoen rannalla ja muut merenrannoilla

Ympäristöpalvelut ottaa Helsingin edustan merialueilta säännöllisesti vesinäytteitä veden laadun selvittämiseksi. Näytteistä määritetään myös kasviplanktonlajistoa ja tarkastellaan sinilevien määrää.
Sinileviä ei ole havaittu kesäkuun alun vesinäytteissä. Keväisin siitepöly saattaa muodostaa kellertäviä lauttoja rantaviivan tuntumaan, ja voi muistuttaa ulkonäöltään sinileväkukintaa.

Tietoa uimavesistä, levätilanteesta, veden lämpötilasta ja merisäästä

Uimavesinäytteiden viimeisimmät tulokset ovat nähtävillä kunkin yleisen uimarannan ilmoitustaululla. Lisäksi uimavesinäytteiden tuloksista ja näytteenoton yhteydessä tehdyistä sinilevähavainnoista tiedotetaan kesän aikana Helsingin kaupungin verkkosivuilla sekä viikoittaisilla mediatiedotteilla.