Aloite sopimusmuutoksesta

26.11.2015

Helsingin yhdeksästä siirtolapuutarhasta Pakilan ja Oulunkylän yhdistykset ovat tehneet Rakennusvirastolle aloitteen nykyisen vuokrasopimuksemme § 11 muuttamisesta siten, että se mahdollistaisi laitosnumeron saannin Maanmittauslaitokselta.

 Siirtolapuutarhayhdistykset voisivat tämän jälkeen saada lainaa infrasktruktuurinsa uudistamishankkeiden toteuttamiseen vuokraoikeuden ollessa lainan vakuutena.  Nykyisen vuokrasopimuksen ja kaupungin kanssa (Rakennusvirasto) sovitun tehtäväjaon mukaan osa alueiden ylläpidosta on yhdistysten ja osa kaupungin vastuulla. Lainarahoitusta tarvitaan yhdistysten vastuulla olevien uudistusten toteuttamiseen.

Asia oli esillä 1.10.2015 Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö ry:n johtokunnan kokouksessa, jossa kaikki helsinkiläiset siirtolapuutarhayhdistykset päättivät yksimielisesti tukea tehtyä aloitetta siten, että muutos koskisi kaikkia helsinkiläisiä siirtolapuutarhoja.