Kaupungin ohjeita ja sääntöjä

Helsingin siirtola- ja ryhmäpuutarha-alueet ovat sekä kulttuurihistoriallisesti että maisemallisesti arvokkaita. Kaupungin ohjeistuksen yksi tavoite on säilyttää nämä arvot sekä alueiden toiminnallinen tarkoitus ja perinteet.

Helsingin kaupunki on vuokrannut maa-alueet siirtolapuutarhatoiminnasta vastaaville yhdistyksille vuoden 2026 loppuun asti. Yhdistykset hoitavat muun muassa hallinnon ja valvovat käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamista. Yksittäiset vuokralaiset asioivat suoraan yhdistysten kanssa.