Siirtolapuutarha- ja kesämajatyöryhmän raportti

Kaupunginvaltuusto kehotti 4.6.2008 eräiden valtuustoaloitteiden  käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitusta huolehtimaan siitä, että  Helsinkiin kaavoitetaan lisää siirtolapuutarha- ja kesämaja-alueita.  

Kaupunginjohtaja asetti elokuussa 2008 työryhmän kartoittamaan  siirtolapuutarha- ja mökkikyläkäyttöön soveltuvia alueita Helsingissä ja kaupungin muissa kunnissa omistamilla mailla sekä tekemään ehdotuksen ko. käyttöön varattavista alueista, niille soveltuvista toteuttamismalleista  sekä toteutusaikatauluista.  

Siirtolapuutarha- ja kesämajatyöryhmän raportti valmistui 10.2.2009. Se sisältää inventointi- ja suunnitteluaineiston nykyisistä siirtolapuutarha- ja kesä maja-alueista, niiden laajentamismahdollisuuksista sekä kartoituksen ko. käyttöön soveltuvista uusista alueista. Inventointi- ja suunnitteluaineisto kokonaisuudessaan löytyy raportin loppuosasta luvusta 7.

Raportin alkuosassa luvuissa 2 ja 3 käsitellään siirtolapuutarha- ja kesämaja-alueiden asemaa kaupunkilaisten virkistyksessä sekä  alueiden nykyisiä hallinto- ja toteutusmalleja ja niiden kehittämis- mahdollisuuksia. Luvussa 4 esitetään työryhmän ehdotukset nykyisten alueiden laajentamiseksi ja luvussa 5 työryhmän ehdotukset uusiksi alueiksi. Jatkotoimenpiteitä ja työryhmän ehdotuksia  käsitellään luvussa 6.

Työryhmän raportti on julkaistu rakennusviraston sivuilla