Mökin ostaminen

Vapaana olevia myytäviä siirtolapuutarhamökkejä voi etsiä siirtolapuutarhojen nettisivuilta tai muista netin kesämökkien myyntipalveluista.

Siirtolapuutarhojen ilmoitustauluilla on ilmoituksia myynnissä olevista mökeistä ja ilmoitustauluille voi myös jättää ostotarjouksen yhteystietoineen.

Ostajan  tulee olla helsinkiläinen. Asuinpaikkatodistuksen saa maistraatista.

Kaupan kohteena ovat Helsingin kaupungin  XX  Siirtolapuutarhayhdistyksessä sijaitseva puutarhapalstan n:o x vuokraoikeus, sillä sijaitsevat rakennukset ja istutukset ja irtaimisto. Mökkikaupassa erotellaan vuokraoikeuden ja mökin  maksuosuudet, koska varainsiirtovero maksetaan mökkiin kohdistuvasta myyntihinnan osuudesta.

Palstat vuokrataan kaupungin määrittelemillä ehdoilla ja hinnoilla. Vuokrasopimuksessa määrätään myös yhdistyksen vuosikokouksen vahvistamien maksujen maksamisesta.

Palstanvuokrasopimuksessa ja yhdistyksen säännöissä on määräyksiä palstaan liittyvistä hoitovelvollisuuksista.

Palstaa ja mökkiä ei ole lupa vuokrata edelleen, vaan ne on vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti tarkoitettu vuokramiehen omaan käyttöön.

Vuokrasopimuksen ehtojen rikkominen, palstan hoidon laiminlyönti tai vuosikokouksessa säädettyjen maksujen maksamatta jättäminen voivat johtaa sopimussakkoon tai vuokraoikeuden menettämiseen.

Rakentaminen palstoilla on säädeltyä

Alueella rakentamista säädellään yleisten rakentamismääräysten lisäksi vuokrasopimuksessa ja rakennus- ja rakennusvalvontaviraston ohjeissa sekä alueelle viranomaisten kanssa yhteistyössä laadituissa kunkin yhdistyksen omissa rakentamisohjeissa, joita saa yhdistyksen toimihenkilöiltä. Ohjeistuksen tavoitteena on siirtolapuutarhan yhtenäisen kulttuurihistoriallisesti merkittävän ilmeen säilyttäminen.

Ostajan onkin tärkeää ymmärtää, että kauppakirjan liitteissä on palstan vuokraajalle tärkeää tietoa toimintatavoista.  Sääntelyyn on syytä tutustua etukäteen, etteivät niissä kirjatut rajoitukset tule yllätyksenä kaupanteon jälkeen.

Kaikissa siirtolapuutarhapalstan rakentamis- ja muutostöissä on hyvä ennakolta ottaa yhteyttä yhdistyksen hallitukseen tai ao. toimikuntaan, jonka kanssa selvitetään toimenpiteiden luvallisuus ja lupamenettely. 

Lisätietoa mökin ostamisesta Siirtolapuutarhaliiton sivuilta