Yhdistys

Helsingissä on yhdeksän siirtola- tai ryhmäpuutarhaa. Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestö, toimii niiden yhdyssiteenä ja yhteistyöjärjestönä. Aluejärjestö välittää tietoa siirtolapuutarhoista ja siirtolapuutarhojen välillä, antaa lausuntoja ja keskustelee Helsingin kaupungin kanssa siirtolapuutarhoja koskevista asioista.

Aluejärjestö toimii aktiivisesti Suomen Siirtolapuutarhaliitossa, joka edistää tietojen vaihtoa sekä Suomessa, että kansainvälisesti.

Ota yhteyttä aluejärjestöön, ohjeet löytyvät Yhteystiedot-sivulta