Kokoustiivistelmät

Aluejärjestön kokousten pöytäkirjoista laaditaan tiivistelmät kokouksissa käsitellyistä asioista. Jos jokin yksittäinen asia kiinnostaa syvällisemmin ja haluat siitä lisätietoa, ota yhteys oman yhdistyksesi edustajaan aluejärjestön hallituksessa tai käytä yhdistyksen palautelomaketta.

 

2018

3.10.2018 Johtokunnan kokous 5/2018

Päätettiin jakaa pesänpuolustajan palkinto kesällä 2019 Aluejärjestön kesäkisojen yhteydessä. 

Inga ja Erkki Heikkosen lahjoittama kaksivuotinen kiertopalkinto "Pesänpuolustaja"  annetaan tunnustukseksi poikkeuksellisesta halusta ja kyvystä edistää siirtolapuutarhakulttuuria Helsingissä. Helsinkiläiset yhdistykset esittävät ehdokkaita perusteluineen aluejärjestön johtokunnalle, joka päättää palkinnon saajan kevään kokouksessaan. Pesänpuolustaja-veistoksen nykyhaltija on Vallilan siirtolapuutarhan  eri järjestötoiminnan tasolla ansioitunut Maarit Humaloja. Ennen häntä  palkittiin Erkki Karulinna Klaukkalanpuistosta ja sitä ennen Juha Tuhkanen Kumpulasta.

Helsingin siirtolapuutarhayhdistykset ja kaupungin edustajat tapaavat 24.10. Vuosittaisessa kokouksessa käsitellään menneen kauden yhteistyön toteutumista sekä vastuujakoa kaupungin ja yhdistysten kesken.

Kaupunki on asettanut siirtolapuutarha-työryhmän, jonka tehtävänä on siirtolapuutarhoja koskevien ohjeiden kokoaminen yhteen sekä niiden päivittäminen. Lisäksi työryhmä laatii uuden sopimuspohjan, joka otetaan käyttöön vuonna 2026 alkavaksi seuraavaksi vuokrasopimuskaudeksi.

Kuultiin eri siirtolapuutarhojen ajankohtaisista kuulumisista.

Tiedotettiin, että kaupunki on julkaissut uudet rakentamisohjeet.

 

28.8.2018 Johtokunnan kokous 4/2018

Helsingin siirtolapuutarhoista on lupautunut useita aktiivisia osallistumaan Siirtolapuutarhaliiton kansainvälistä Study sessionia valmistelevaan työryhmään.

Aluejärjestö on lähettänyt kirjeen Anni Sinnemäellä maanvuokrasopimuksen muuttamisesta, jotta yhdistykset voisivat saada tärkeille rakennus- ja infrahankkeille vakuudet pankkilainaa varten.

Kaupunki on perustamassa yhteistyöryhmää liittyen siirtolapuutarhoihin.

Kuultiin eri siirtolapuutarhojen ajankohtaisista kuulumisista.

Kuultiin Siirtolapuutarhaliiton viljelijäkyselystä. Vastauksissa siirtolapuutarhureille tärkeiksi asioiksi osoittautuivat luonnon läheisyys, hyötykasvien viljely, ajanvietto läheisten kanssa ja yhteisöllisyys. Kierrättäminen ja kompostointi ovat arkea kaikissa siirtolapuutarhoissa, mutta muovin keräys kuitenkin vielä puuttuu monilta siirtolapuutarhoista.

Helsingin siirtolapuutarhojen vastausprosentit:

  • Herttoniemi 19 %
  • Klaukkalanpuisto 10 %
  • Kumpula 16 %
  • Marjaniemi 13 %
  • Oulunkylä 10 %
  • Pakila 17 %
  • Ruskeasuo 46 %
  • Tali 21 %
  • Vallila 11 %

Aluejärjestö osallistuu Hyötykasviyhdistyksen juhlaan.

Keväällä liiton yhdistystoiminnan kurssi suunnitellaan järjestettäväksi kiistatilanteiden sovittelusta yhdistysten jäsenten välillä. Kurssista ilmoitetaan liiton sivuilla. Kurssi järjestetään ensi keväänä Helsingissä.

 

31.5.2018 Johtokunnan kokous 3/2018

Siirtolapuutarhaliitto on lähettänyt 23.5.2018 aluejärjestölle kuulumisia-tiedotteen sekä ohjeet sitoumushankkeen seuraavaan kyselyyn, joka on kohdistettu yhdistysten jäsenille.

Oulunkylän siirtolapuutarha ei pysty järjestämään kesäkisoja ennen kuin kerhotalo on valmistunut. Päätettiin, että kesäkisoja ei järjestetä tänä vuonna.

Kansainvälinen Siirtolapuutarhaliitto järjestää Suomessa Study Session 2020 -työpajan. Tapahtuman valmistelusta vastaa Maarit Louekari ja Helsingin Aluejärjestö. Päätettiin perustaa työryhmä miettimään aihetta ja tapahtuman organisointia. Siirtolapuutarhan sihteeri Tina Westman osallistuu työryhmään.

Vallilan siirtolapuutarhaan tutustui 22 kanadalaista opiskelijaa ja kaksi opettajaa.

Johtokunta suosittelee, että siirtolapuutarhat toisivat aluejärjestön ja siirtolapuutarhaliiton tiedotteiden uutisvirrat verkkosivuilleen, jotta niiden toiminta saisi näkyvyyttä ja se osaltaan lisäisi yhteenkuuluvuutta eri siirtolapuutarhojen kesken. Linkki ohjeeseen

 

17.4.2018 Johtokunnan kokous 2/2018

Uusi johtokunta järjestäytyi heti yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Juha Tuhkasen (Kumpula) ja sihteeriksi Annu Brotheruksen (Pakila). Taloudenhoitajaksi valittiin johtokunnan ulkopuolelta Harri Tiaisen (Oulunkylä).

Lisäksi sovittiin, että verkkosivuja kehittää ja päivittää Jari Poutanen (Herttoniemi).

 

17.4.2018 Vuosikokous 2018

Vuosikokous pidettiin Suomen siirtolapuutarhaliiton toimistossa ja siellä käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Kokous hyväksyi yhdistyksen vuosikertomuksen, tuloslaskelman ja taseen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavien muutosten jälkeen: aluejärjestö osallistuu 26.5.2018 Marketan puistossa järjestettävään Puutarhapäivään ja tekee yhdessä Luonnonsuojeluliiton kanssa kaupunkipuistoihin liittyviä videokertomuksia. Lisäksi nettisivujen päivittämisvastuu annettiin Jari Poutaselle (Herttoniemi).

Toimihenkilöiden palkkiot ja jäsenmaksut pidettiin ennallaan. Valittiin puheenjohtajaksi Maarit Louekari (Pakila) ja johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi valittiin toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat.

Muissa asioissa käsiteltiin aluejärjestön kaupungille tekemän aloitteen siirtolapuutarhoja koskevien ohjeiden kokoamisesta ja päivittämisestä etenemistä. Lisäksi kerrottiin kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystyöstä. Kaupunkipuisto-seminaari järjestetään 21.5.2018 klo 18 Tieteiden talossa Helsingissä.