Pakilan ja Klaukkalanpuiston asemakaava voimaan joulukuussa 2015

16.12.2015

Kaupunginkanslia tiedotti 11.12.2015 voimaan tulleesta asemakaavasta, jonka kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt syyskuussa 2014. Helsingin hallinto-oikeus jätti osin tutkimatta ja osin hylkäsi asemakaavasa tehdyt valitukset.

Päätöstiedote: Kaupunginvaltuusto on 10.9.2014 (§ 280) hyväksynyt Pakilan, Itä-Pakilan, siirtolapuutarha-alueen ja puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, siirtolapuutarha-, ryhmäpuutarha-, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävän kasvitarha-alueen sekä erityis-, vesi- ja katualueiden, Tuomarinkylän, Tuomarinkartanon, puisto- ja lähivirkistysalueen sekä kaupunginosan rajan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (nro 12190, Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueet): Alue sijaitsee Kehä I:n pohjoispuolella rajautuen lännessä Klaukkalantiehen sekä idässä Vantaanjokeen, joka osin sisältyy alueeseen.
Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 28.10.2015 osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt valitukset.

 Helsingissä 11.12.2015   Kaupunginkanslia