Villikanikani on riistaeläin

28.4.2016

Helsingin kaupunki torjuu villikanien aiheuttamia vahinkoja suunnitellusti. Stara suunnittelee ja järjestää villikanikannan rajoitustoimintaa rakennusviraston hallinnoimilla julkisilla puisto- ja viheralueilla joilla villikaneja pyydystetään elävänä pyytävillä loukuilla, ajoverkoilla, hillerin avulla sekä metsästysjousilla. Käytettävät menetelmät valitaan kohteen ja vuodenajan mukaan

Villikani on Suomen luonnossa villinä elävä eurooppalainen kani, joka on luokiteltu riistaeläimeksi ja kansallisen vieraslajistrategian mukaan haitalliseksi vieraslajiksi. Helsingin villikanikanta on saanut alkunsa luontoon jätetyistä lemmikkikaneista.

Villikanien pyydystäminen luokitellaan lainsäädännössämme metsästämiseksi. Metsästyksen harjoittamiseen vaaditaan muun muassa metsästyskortti, sekä maanomistajan antama metsästyslupa.

Helsingin kaupungin vuokratonttien tapauksessa kiinteistövirasto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan tontin vuokralaisella on oikeus metsästää villikaneja kiinteistövirastolta vuokraamallaan maa-alueella. Lisätietoja voi kysyä kiinteistöviraston tonttiosastolta.

Kanien pyydystämistyötä on mahdollista myös ostaa pyyntityötä tarjoavilta yrittäjiltä. Lisätietoja kaupungin julkaisussa  Kanit Helsingissä