Muistutus yleiskaavaan

10.5.2016

Siirtolapuutarhat ovat monimuotoisia ja monitoiminnallisia viheralueita, joiden kulttuurihistoriallinen arvo on todettu kaupungin inventoinneissa. Ne tekevät mahdolliseksi monipuolisten ekosysteemien säilyttämisen ja kehittämisen. Siirtolapuutarhoilla on merkitystä sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteisöinä oman alueensa lisäksi koko kaupunginosassa. Niiden tulevaisuus on turvattava myös uudessa yleiskaavassa osana Helsingin viheralue- ja virkistysverkkoa.

Osa siirtolapuutarhoista on jo suojeltu asemakaavoilla, ja asemakaavoitusta tulee jatkaa yleiskaavan luomin edellytyksin.

Yleiskaavamerkinnät ja teemakarttojen oikeusvaikutukset

Haluamme, että uudella yleiskaavalla varmistetaan kokonaisuus, jonka laajuisena virkistys- ja viherverkko vähintään toteutetaan.  Ehdotamme, että siirtolapuutarhat merkitään yleiskaavaan merkinnällä RP–Siirtolapuutarha-/ palstaviljelyalue. ”Merkinnällä osoitetaan ryhmäpuutarhojen alueet sekä harrastusluonteiseen viljelyyn varattavat palsta-alueet. Alue ei ole tarkoitettu pysyvään asumiseen.” (Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa A5 Kaavamerkinnät.)

Lue koko muistutus