Vieraslajien torjuntaa Helsingin asukkaiden kanssa

10.4.2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala järjestää vieraslajitalkoita yhteistyössä asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Asukkaita neuvotaan ja apua annetaan myös omien talkoiden järjestämisessä. Kaupunki on auttanut muun muassa kasvijätteen hävittämisessä.

Yhdistys voi järjestää omat talkoot

Vieraslajien hävittämisestä kiinnostunut yhdistys voi ottaa yhteyttä Helsingin kaupungin ympäristöpalveluuun ja pyytää apua talkoiden järjestämiseen sekä kasvijätteiden hävittämiseen.