Uutta luonnonsuojelualuetta esitetään Haltialanmetsään

22.11.2019

Helsinkiin esitetään uuden laajan luonnonsuojelualueen perustamista. Keskuspuiston pohjoisosassa sijaitseva Haltialanmetsän alue on monipuolinen lehtojen ja korpien muodostama kokonaisuus. Alueella on myös valtakunnallista merkitystä uhanalaisten ja vaateliaiden kääpien suojelulle, sieltä on tavattu muun muassa uhanalaiset sitkaskääpä ja kalvaskääpä.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti kokouksessaan 21.11.2019 esittää kaupunginhallitukselle Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamista. Lopullisen päätöksen asiasta tekee Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haltialanmetsä sisältyy Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2015–2024.

Haltialanmetsän pinta-ala on 137 hehtaaria. Se kytkee yhteen neljä olemassa olevaa suojelualuetta (Haltialan aarnialue, Pitkäkosken rinnelehdot, Vantaanjoentörmä ja Ruutinkosken lehto), jolloin Pohjois-Helsinkiin muodostuu noin 177 hehtaarin laajuinen yhtenäinen suojeltu luontoalue.