Osallistu Kivinokan viheraluesuunnitteluun

1.12.2019 klo 10:00

Kivinokan viheraluekaavan tarkoituksena on kehittää Kivinokkaa viher- ja virkistysalueena. Suunnittelussa huomioidaan alueen luontoarvot ja Kivinokan luonnonsuojelualue. Perinteinen kesämajatoiminta on tarkoitus säilyttää. Lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokas kartano- ja siirtolapuutarhaympäristö säilyvät alueella jatkossakin. Kivinokkaan ei olla suunnittelemassa asuntorakentamista eli viheraluekaavalla ei lisätä asuinrakennusoikeutta.

Kaavatyössä huomioidaan edellinen yleiskaavan ohessa laadittu viheraluevaihtoehto sekä järjestöjen ja aktiivien tekemä vaihtoehtosuunnitelma.

Suunnittelutyön tueksi kerätään kaupunkilaisten näkemyksiä alueen saavutettavuudesta, liikenteestä, palveluista ja toiminnasta. Kerrokantasi-palvelussa on 12. tammikuuta asti auki kysely, johon toivotaan alueen eri käyttäjien ideoita ja näkemyksiä Kivinokasta.

Kehittämistyöhön voi osallistua myös 9. joulukuuta kello 17–19 Kulosaaren yhteiskoulussa (Stålberginkuja 1) järjestettävässä tilaisuudessa, jossa esitellään hankkeen lähtökohtia sekä keskustellaan, miten Kivinokka voisi olla yhä useamman helsinkiläisen vapaa-ajan viettopaikka.