Pakilan ja Tuomarinkylän alueelle luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma

4.12.2019

Alueen suunnitelmia voi kommentoida 14.tammikuuta asti. Alueeseen kuuluvat myös Tuoarinkylän kartanon ympäristö ja sekä Vantaanjoen varsi. Suunnitelmat kiinnostanevat Pakilaa ja Klaukkalanpuistoa.

Helsingin kaupunki on aloittanut Pakilan ja Tuomarinkylän alueella tarkemman luontoalueiden ja maisemanhoidon suunnittelun, jonka pohjalta alueen luontoa ja maisemaa hoidetaan seuraavan kymmenen vuoden ajan. Alueeseen kuuluvat myös Tuomarinkylän kartanon ympäristön pelto- ja niittyalueet sekä Vantaanjoen varsi. 

Tavoitteena on, että lähimetsät ja niityt kestävät virkistyskäytössä, ovat monipuolisia ja turvallisia sekä säilyttävät luontoarvonsa.

Suunnitelmaa voi kommentoida 14. tammikuuta 2020 saakka osoitteessa  https://app.maptionnaire.com/fi/7355/.